Wednesday, May 13, 2009

Pelaburan Akaun 1 KWSP

Penjelasan tentang Akaun KWSP untuk pelaburan unit amanah:

1. Akaun mana yang terlibat dalam pelaburan saham amanah?

Akaun KWSP terdiri daripada Akaun (I) & (II) . Akaun (I) bahagiannya sebanyak 70% dan selebihnya adalah Akaun (II). Hanya Akaun (I) yang terlibat (layak) untuk pengeluaran pelaburan saham amanah.

2. Bagaimana untuk mengetahui jumlah pengeluaran pelaburan saham amanah yang dibenarkan?

Cara yang paling mudah ialah melalui i-Akaun di laman web www.kwsp.gov.my. Sebelum itu anda perlu create pin dahulu di cawangan KWSP

Kelayakan pengeluaran untuk pelaburan saham amanah dikira sebagai tidak melebihi 20% dari baki yang ditolak dari Simpanan Asas.


3. Apakah jumlah maksimum pengeluaran? Jawapan: Tiada.

4. Apakah jumlah minimum pengeluaran? Jawapan: RM1,000.

5. Bagaimanakah contoh pengiraan kelayakan?

En. XYZ berumur 30 tahun dan baki Akaun 1 beliau ialah RM60,000. Maka kelayakan pengeluaran beliau ialah 20% x (60,000-18,000) = RM8,400.

6. Bolehkan dividen/agihan/keuntungan dari pelaburan ini ditunaikan/digunakan oleh pelabur?

Tidak boleh. Sebarang agihan dari pelaburan ini akaun dimasukkan semula ke akaun pelaburan (compounding). Sekiranya pelabur membuat redeem, jumlah redeem akan dimasukkan semula ke akaun KWSP.

7. Memandangkan untung tidak boleh dikeluarkan, apakah faedah bagi saya membuat pelaburan saham amanah menggunakan Akaun 1 KWSP?

KWSP membenarkan pengeluaran dengan peraturan Simpanan Asas yang baru dibawah kempen “Bukan Hanya Simpanan”. Jadi dapat disimpulkan KWSP menggalakkan ahlinya mencari alternatif lain melaburkan wang simpanan mereka ke tempat yang telah diluluskan seperti saham amanah. Objektif asal simpanan KWSP untuk simpanan hari tua masih terpelihara, tetapi dalam bentuk pelaburan. Selain itu, KWSP memberi peluang kepada pencarumnya untuk memilih sendiri tempat pelaburan dengan keuntungan yang mungkin lebih baik. Untung dari pelaburan Akaun 1 ini boleh digunakan selepas umur layak iaitu 55 tahun.

8. Bagaimana prestasi KWSP berbanding saham amanah?

Prestasi KWSP berbagai-bagai, contohnya pada tahun 2008 dividen yang diperolehi ialah 4.5%. KWSP dijamin oleh kerajaan dan modal pencarum sudah tentunya dilindungi. Bagi saham amanah, prestasi mereka bergantung kepada ekonomi semasa. Agihan yang ditawarkan mungkin lebih tinggi, sesuai tanpa perlindungan modal.

9. Bolehkah saya melabur dari Akaun 1 setiap bulan?

Pengeluaran Akaun 1 hanya dibenarkan untuk 1 dalam tempoh 3 bulan.

Meningkatkan simpanan persaraan : KWSP
perkenal perubahan kadar caruman dan simpanan asas


Peluang dan pasaran di dalam unit amanah semakin besar dan berkembang, Ianya adalah sejajar dengan inspirasi kerajaan untuk membantu ahli KWSP untuk meningkatkan tabungan ahli selepas persaraan. Kini terpulang kepada ahli KWSP untuk menzahirkan segala perancangan dan inisiatif yang diwujudkan. Jangan lepaskan peluang untuk meningkatkan tabungan hari tua kita melalui pelaburan UNIT AMANAH.


–Berikut adalah kenyataan akhbar dari KWSP (bertarikh: 25Jan2008)—
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan memperkenalkan dua pembaharuan di bawah inisiatif "Bukan Hanya Simpanan" bagi memberikan peluang kepada ahli berumur 55 tahun dan ke atas terus bekerja serta meningkatkan simpanan persaraan ahli.

Berkuatkuasa 1 Februari 2008, tempoh tanggungan mencarum kepada KWSP untuk pekerja dan majikan dilanjutkan dari umur 55 tahun kepada 75 tahun. Selain itu, ahli perlu mempunyai amaun minimum Simpanan Asas mengikut tahap umur bagi membantu ahli memperoleh simpanan sekurang-kurangnya RM120,000 apabila mencapai umur 55 tahun.

"KWSP sentiasa memberikan keutamaan agar ahli mempunyai simpanan yang mencukupi apabila mereka bersara. KWSP berharap dengan pembaharuan ini akan membantu ahli mempunyai jumlah simpanan yang lebih tinggi bagi persaraan yang lebih terjamin," kata Encik Ibrahim Taib, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi) KWSP.

Untuk pekerja berumur 55 tahun dan ke atas diwajibkan mencarum tetapi kadarnya adalah separuh daripada kadar caruman berkanun bagi menggalakkan ahli terus diambil bekerja. Bagaimanapun, pekerja dan majikan boleh memilih untuk mencarum lebih daripada kadar caruman berkanun yang ditetapkan.

Bagaimanapun, kadar caruman yang lebih rendah ini tidak terpakai kepada pekerja yang telah berumur lebih 55 tahun yang kini masih bekerja dan belum membuat Pengeluaran 55 Tahun. Pekerja ini dan majikannya perlu mencarum pada kadar semasa (23 peratus) sehingga Pengeluaran 55 Tahun dibuat.
Satu lagi pembaharuan di bawah inisiatif "Bukan Hanya Simpanan" adalah pelaksanaan Simpanan Asas iaitu sejumlah simpanan dalam Akaun 1 yang ditetapkan mengikut umur bagi membolehkan ahli memperoleh simpanan minimum RM120,000 ketika umur 55 tahun .


Dengan pembaharuan ini, ahli dibenarkan melabur tidak lebih dari 20 peratus daripada simpanan dalam Akaun 1 yang melebihi Simpanan Asas menerusi institusi pelaburan yang diluluskan. Pelaburan ini boleh dibuat sekali setiap tiga bulan dengan jumlah minimum RM1,000.

"Objektif pembaharuan ini adalah untuk membantu ahli meningkatkan simpanan asas dalam akaun mereka secara berterusan sehingga mencapai jumlah minimum RM120,000 pada umur 55 tahun. Ini bagi membolehkan ahli menerima bayaran sekurang-kurangnya RM500 sebulan untuk tempoh 20 tahun sehingga umur 75 tahun iaitu purata jangka hayat rakyat Malaysia," kata Encik Ibrahim.

Menurut beliau, pada masa yang sama pembaharuan ini memberikan peluang kepada ahli untuk melabur pada umur lebih muda yang boleh mengurangkan risiko kerugian modal berikutan tempoh pelaburan yang lebih panjang.

"Jumlah Simpanan Asas untuk setiap peringkat umur akan dikaji semula setiap lima tahun dengan mengambil kira perubahan sosial, ekonomi dan keperluan persaraan ahli," kata beliau.


No comments:

Post a Comment